Book Uczucia I Rozum W Świecie Wartości. Z Historii Filozofii Wartości 1975