Zagadnienia Pękania I Skrawania Materiałów Kruchych 2008